Strategija

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti Vietos plėtros strategiją „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“.

„Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“.

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti Vietos plėtros strategiją „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“. Strategijos tikslai – mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste, skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir neaktyvių gyventojų užimtumui, lėšos bus skiriamos maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimui, savanoriškos pagalbos teikimui namuose bei užimtumo veiklų organizavimui socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesiniam orientavimui ir mokymui, pagalbai neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius, konsultacijų teikimui jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą, jaunimo verslumo mokymams bendradarbiaujant su kitomis VVG, priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimui. Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirta 873482,82 Eur. Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų. Pareiškėjų prisidėjimas 75955,03 Eur. (arba 8 proc.). Bendra Strategijos suma 949437,85 Eur.