Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė

Mūsų tikslas yra užtikrinti efektyvų vietos veiklos grupės funkcijų įgyvendinimą, taip pagerinant vietines įsidarbinimo galimybes ir didinant bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Apie mus

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė iš bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO), verslo, savivaldybės atstovų sudaryta asociacija. Pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai yra:

Vilkaviškio miesto VVG - 24

Atstovavimas

Atstovauti asociacijai vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose.

Vilkaviškio miesto VVG - 23

Poreikių tenkinimas

Tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius ir ūkinius poreikius.

Vilkaviškio miesto VVG - 22

Gyvenamoji aplinka

Kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.

Vilkaviškio miesto VVG - 21

Infrastruktūra

Gerinti miesto infrastruktūrą.

Vilkaviškio miesto VVG - 20

Verslo augimas

Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo augimą.

Vilkaviškio miesto VVG - 19

Užimtumo skatinimas

Prisidėti prie gyventojų užimtumo skatinimo politikos.

Naujienos