Apie mus

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų vietos veiklos grupės funkcijų įgyvendinimą, taip pagerinant vietines įsidarbinimo galimybes ir didinant bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Mes esame

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (Asociacija)

Mūsų tikslas

Miestas, kuriame gera gyventi visiems

Įgyvendiname

Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategiją 2016 – 2022 metams

Trumpai apie mus

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė iš bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO), verslo, savivaldybės atstovų sudaryta asociacija. Jos tikslas – miestas, kuriame gera gyventi visiems. VVG siekia konkrečiame mieste pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti socialinę integraciją, įtraukiant vietos gyventojus, verslą ir savivaldybę. Šiam tikslui pasiekti Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė parengė ir įgyvendina Vietos plėtros strategiją „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“.

Mūsų veiklos tikslai yra

01

Užimtumo skatinimas

Prisidėti prie gyventojų užimtumo skatinimo politikos.

02

Poreikių tenkinimas

Tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius ir ūkinius poreikius.

03

Gyvenamoji aplinka

Kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.

04

Infrostruktūra

Gerinti miesto infrastruktūrą.

05

Verslo augimas

Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo augimą.

06

Atstovavimas

Atstovauti asociacijai vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose.

07

Vertybės

Puoselėti dvasines vertybes.

08

Menas

Kurti meno plėtojimo projektus.

09

Sveikatinimas

Prisidėti prie sveikatinimo projektų įgyvendinimo.