Vilkaviškio miesto VVG valdybos nariai

Daiva Riklienė
Vadovė

DAIVA RIKLIENĖ

Tel.: +370 618 51718
El. p.: d.rikliene@gmail.com

Valdybos pirmininkas

DANGUOLĖ GUDELIAUSKIENĖ

Valdybos narys

EMILIJA KRIAUČELIŪNAITĖ

Valdybos narys

VITAS GIRDAUSKAS

Valdybos narys

LINAS DUBICKAS

Valdybos narys

REDA BESASPARIENĖ

Valdybos narys

ALMA FINAGĖJEVIENĖ

Valdybos narys

GYTIS LUKOŠEVIČIUS

Valdybos narys

ALOYZAS BERŽANSKIS

Valdybos narys

TEISUTĖ ČIAPIENĖ