Pranešimas dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023 – 2029 metų strategijos viešinimo

Šiuo metu jau yra baigta rengti Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023 – 2029 metų strategija (Toliau – Strategija). Strategija siekiama didinti vietines įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius. Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija orientuota į bendruomenių socialinės integracijos didinimą, darbinių įgūdžių ugdymą ir socialinio …

Pranešimas dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023 – 2029 metų strategijos viešinimo Skaityti toliau »

Marijampolės regiono plėtros taryboje pristatyta Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategija

Š.m. lapkričio 15 d. vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva Riklienė Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos nariams pristatė Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategiją. Kolegijos posėdžio metu, tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projekto …

Marijampolės regiono plėtros taryboje pristatyta Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategija Skaityti toliau »

Vilkaviškio verslo forumo metu pristatyta Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategija

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva Riklienė penktajame Vilkaviškio verslo forume „Vilkaviškis-2023“, vykusiame 2023 m. lapkričio 14 d. Vilkaviškio sporto ir pramogų centre, forumo dalyviams pristatė Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategiją. D. Riklienė pranešimo metu susirinkusius supažindino su Strategijos tikslais, planuojamais įgyvendinti veiksmais, Strategijos tikslinėmis grupėmis, rodikliais. Strategijoje numatoma …

Vilkaviškio verslo forumo metu pristatyta Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategija Skaityti toliau »

Pristatyti Vilkaviškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo rezultatai ir Vilkaviškio miesto vietos plėtros 2023-2029 metų strategija

Š. m. lapkričio 8 d. įvyko Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių ir valdybos narių susirinkimas. Susitikimo pradžioje Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva Riklienė pateikė informaciją apie Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023-2029 metų strategiją. Pranešėja informavo, kad šiuo metu parengtas strategijos projektas yra pateiktas Marijampolės regiono plėtros tarybai, kuri …

Pristatyti Vilkaviškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo rezultatai ir Vilkaviškio miesto vietos plėtros 2023-2029 metų strategija Skaityti toliau »

Įgyvendinamas projektas „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos rengimas”

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos rengimas“. Projekto tikslas – parengti Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategiją. Projekto tikslinė grupė – bendruomenė, t. y. vietos gyventojai, vietoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir verslo subjektai, ir vietos valdžios institucijos, įstaigos. Projekto įgyvendinimo trukmė – 2023-04 iki 2023-10. Bendra projekto vertė – 9.995,08 …

Įgyvendinamas projektas „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos rengimas” Skaityti toliau »

Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl naujai rengiamos Vilkaviškio miesto plėtros strategijos

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) dėkoja, kad sutikote dalyvauti apklausoje! Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami rengiant Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų strategiją pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Socialiai atsakingesnė Lietuva” 4.7 uždavinį ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, …

Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl naujai rengiamos Vilkaviškio miesto plėtros strategijos Skaityti toliau »

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė kvietė į dviračių žygį „Sveikatos labui”

2023 m. gegužės 21 d. įvyko dviračių žygis ,,Sveikatos labui“, kurį organizavo Vilkaviškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Vilkaviškio sporto ir pramogų centras, bendradarbiaudami su Vilkaviškio rajono savivaldybe, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupe, Vilkaviškio rajono policijos pareigūnais, Gudkaimio kaimo bendruomenė. Žygyje dalyvavo 89 dviratininkai, bei saugiai nuvažiavo dviračiais 26 km. trasą Vilkaviškis – Alksnėnai – Mažučių …

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė kvietė į dviračių žygį „Sveikatos labui” Skaityti toliau »

Kviečiame pateikti Jūsų idėjų ir iniciatyvų projektinius pasiūlymus

Siekiant kokybiškai parengti Vilkaviškio miesto 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją, kviečiame pateikti Jūsų idėjų ir iniciatyvų, atitinkančių rengiamos strategijos tikslus ir nukreiptus į tikslines grupes, projektinius pasiūlymus.  Remiamos veiklos projektuose: Siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir …

Kviečiame pateikti Jūsų idėjų ir iniciatyvų projektinius pasiūlymus Skaityti toliau »

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija įgyvendino projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0300 „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“

  Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija sėkmingai įgyvendino visas projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0300 „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ veiklas. Įsteigta Labdaros valgyklėlė, dušo ir skalbimo paslaugos didina Vilkaviškio miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažina skurdą, skatina savanorystę, apjungiant partnerystei, bendradarbiavimui, bendro tikslo siekimui, nevyriausybines organizacijas, verslo ir valdžios atstovus. Kaip …

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija įgyvendino projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0300 „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ Skaityti toliau »