Dėl „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos 2016 – 2023 m.“ keitimo

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Vilkaviškio miesto VVG) inicijuoja „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos 2016 – 2023 m.“ (toliau – Strategija) esminį keitimą ir kviečia Vilkaviškio miesto bendruomenę išsakyti / pareikšti nuomonę šiuo klausimu.

2018-12-28 d. Vidaus reikalų ministro patvirtinto „Priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ (aktuali redakcija 2021-04-10 d.) 3.2. punkte nurodyta, jog: „Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (toliau – Darbo kodeksas) turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu)“.

Siekdama, kad būtų pasiekti visų pagal Strategiją įgyvendinamų projektų rezultatai ir rodikliai bei remdamasi minėtu Aprašu, Vilkaviškio miesto VVG inicijuoja esminį Strategijos keitimą, pakeičiant veiklų dalyvių tikslinę  grupę „Jaunimas (18-29 m.)“ į „Jaunimas (14-29 m.)“.

Lyginamąjį Strategijos variantą galite rasti čia.

Kviečiame miesto bendruomenės narius elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu info@vilkaviskiomiestovvg.lt, socialinių tinklų paskyroje Facebook „Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė“ ar / ir tel. 860509243 pareikšti nuomonę dėl inicijuojamo Strategijos keitimo.

Vilkaviškio miesto VVG informacija

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *