Informacija apie vykdomus projektus

Šiuo metu įgyvendinant Vilkaviškio Vietos plėtros strategiją „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“ vykdomi 10 projektai.

Vilkaviškio LIONS klubas įgyvendina projektą „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“. Projektu propaguojama savanorystė socialiniame sektoriuje Vilkaviškio mieste bei teikiama savanoriška pagalba namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Pagrindinė projekto veikla yra nukreipta asmenų, kuriems reikia suteikti pagalbą namuose, paieškai bei tokios pagalbos teikimui.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija vykdo projektą „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“. Šio projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste, teikiant maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams bei skatinanti savanoriškas veiklas. Projekto metu teikiamos maitinimo ir asmens higienos paslaugos Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijai priklausančiame pastate, esančiame Vytauto g. 14: prausimasis duše, pagalba prausiantis, drabužių ir patalynės skalbimas, džiovinimas. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos kuo palankesnės sąlygos socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinei reintegracijai, kompleksiškai teikiant būtinas asmens higienos, maitinimo paslaugas.

Dar vieną projektą, skirtą socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams, įgyvendina asociacija „Keisk požiūrį“. Projekto tikslas – neįgaliųjų ir jų šeimos narių, asmenų grįžusių iš įkalinimo įstaigų ir jų šeimos narių bei asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Vilkaviškio mieste. Projekto metu yra arba bus organizuojamos sociokultūrinės veiklos: stovykla, išvykos, savipagalbos grupės neįgaliesiems ir jų šeimos nariams, žygis pėsčiomis probuojamiems ir iš įkalinimo įstaigos grįžusiems asmenims bei jų šeimos nariams. Numatytas renginys „Sėdėjęs – (ne) Žmogus“, šeimos stovyklos ir išvykos, užsiėmimai, savipagalbos grupės su priklausomybėmis susiduriančioms šeimoms.

Du projektus įgyvendina šokio studija „Šokantys bateliai“. Projektais „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“ bei „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“ siekiama didinti socialinę atskirtį patiriančių Vilkaviškio mieste gyvenančių senjorų socialinę integraciją ir galimybes aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime. Projekto vykdytojo įkurtame Senjorų užimtumo centre senjorams organizuojami įvairūs aktyvaus judėjimo užsiėmimai bei aktyvaus judėjimo savaitgaliai, senjorų užimtumo veiklos, edukaciniai užsiėmimai, fizinį aktyvumą skatinančios mankštos. Projekto veiklose gali dalyvauti senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, gyvenantys Vilkaviškio mieste, patiriantys socialinę atskirtį dėl savo amžiaus ir iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas vykdo projektą „Pasauliui mes vis dar reikalingi“. Projekto metu organizuojami įvairūs renginiai, užsiėmimai pagyvenusiems žmonėms, skatinama gyventojų savanoriška veikla. Projekto veiklomis siekiama, kad pats senėjimo procesas būtų aktyvus, produktyvus bei kūrybingas, puoselėjamas teigiamas požiūris į naujai suvokiamą senėjimo kultūrą – pagyvenę žmonės savo patirtimi gali prisidėti prie visuomenės pažangos.

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“ projektu „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“ siekia didinti pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenų užimtumą, skatinti jų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir mažinti diskriminaciją dėl amžiaus. Projektu siekiama, kad senjorų veikla būtų naudinga visuomenei, kurioje vyrautų gražūs tarpusavio santykiai, žmonių savarankiškumas, humaniškumas bei demokratija. Kad senjorai dalintųsi savo įgyta patirtimi, rengtų darbų parodėles, propaguotų sveiką gyvenseną, organizuotų įvairiausius renginius, jiems ruoštųsi, mokytųsi dainuoti, šokti, vaidinti – taip tikimasi praskaidrinti senjorų kasdienybę bei pritraukti kuo daugiau žmonių ateiti į renginius, užimtumo veiklas. Projekto metu planuojama vykdyti skaitymo užsiėmimus, kuriuos ves savanoriai, taip pat planuojamas socialinę atskirtį patiriančių, vienišų senjorų gydymo įstaigoje, lankymas.

UAB „Konsultus“ vykdomo projekto „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ tikslas – skatinti jauno verslo plėtrą Vilkaviškio mieste. Įgyvendinant projektą organizuojami savanorių mentorių mokymai, kurių tikslas –  parengti savanorius mentorius, kurie teiks konsultacijas jauno verslo subjektams. Projekto metu bus įkurta bendradarbystės erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdantiems veiklą, bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis.

VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“ vykdomu projektu „Veiklus. Verslus. Veržlus.“ siekiama skatinti jaunimo verslumą Vilkaviškio mieste, suteikiant galimybę konsultuotis su patyrusiais verslininkais (mentoriais) ir įgyti verslo pradžiai ir vystymui reikalingų žinių mokymų metu. Projektu siekiama paskatinti jaunus (18-29 m.) ekonomiškai neaktyvius  asmenis imtis ekonominės veiklos (konkrečiai – savo verslo įkūrimo) ir užtikrinti jiems mentorystės prieinamumo galimybę verslo pradžioje. Projekto metu vykdomi mokymai ir mentorių savanoriškos konsultacijos neaktyviems darbingiems 18-29 m. asmenims, savanorių mentorių mokymai.

Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo vykdomo projekto „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“  tikslas – suteikti pagalbą verslo pradžiai Vilkaviškio miesto jauno verslo subjektams. Projekto metu vykdomos jauno verslo subjektų mokymo veiklos, suteikiamos savarankiškos priemonės verslo vystymui. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta jauno verslo subjektų padėtis darbo rinkoje.

Įgyvendinami projektai yra finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis.

Vilkaviškio miesto VVG informacija

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *