Kviečiame susipažinti su Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023 – 2029 metų strategija

Kviečiame susipažinti su Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023 – 2029 metų strategija (Toliau – Strategija).

Strategija siekiama didinti vietines įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius. Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija orientuota į bendruomenių socialinės integracijos didinimą, darbinių įgūdžių ugdymą ir socialinio verslo skatinimą bei naujų darbo vietų kūrimą.

Vilkaviškio miesto VVG 2023 – 2029 metų vietos plėtros strategija parengta atsižvelgiant į nevyriausybinio sektoriaus (NVO), vietos valdžios ir verslo atstovų bei Vilkaviškio miesto gyventojų išreikštus poreikius. Poreikiai grindžiami Vilkaviškio miesto gyventojų apklausos rezultatais. Pasiūlymai išsakyti viešų konsultacijų, susitikimų metu.

Remiantis statistinių duomenų, strateginių dokumentų ir gyventojų poreikių tyrimo duomenimis, strategijoje iškeltas tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir skurdą Vilkaviškio mieste. Tikslui pasiekti iškelti du uždaviniai:

  1. gerinti socialinių paslaugų teikimą bei didinti socialinę įtrauktį;
  2. skatinti ekonominį aktyvumą ir naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimąsi ar plėtrą.

Strategijos biudžetas

    Planuojamos lėšos, Eur
1 TIKSLAS MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKURDĄ VILKAVIŠKIO MIESTE 797 649,56
1.1. uždavinys GERINTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ BEI DIDINTI SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ 796 195,14
1.1.1. veiksmas Socialinių pasaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamiems asmenims 796 195,14
1.2. uždavinys SKATINTI EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR NAUJŲ VERSLŲ, ĮSKAITANT IR SOCIALINĮ VERSLĄ, KŪRIMĄSI AR PLĖTRĄ 290 760,87
1.2.1. veiksmas Ekonominio aktyvumo, verslumo skatinimas, ugdant verslumo įgūdžius ir teikiant priemones, reikalingas verslo pradžiai ir plėtrai bendradarbiaujant su kitomis VVG 127 934,78
1.2.1. veiksmas Socialinio verslo iniciatyvų rėmimas 162 8826,09
Iš viso lėšų strategijos įgyvendinimui, Eur: 1 086 956,01

Lėšos strategijos administravimui – 199 999,90 Eur.

Planuojama, kad strategijos įgyvendinime iš viso dalyvaus ne mažiau kaip 360 dalyvių ir bus įgyvendinti ne mažiau kaip 9 projektai.

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023 – 2029 metų strategija

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės informacija.

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *