Patvirtinta Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023–2029 metų strategija

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupę pasiekė džiugi naujiena, kad LR Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės 2024 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1V-338  patvirtinta Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023–2029 metų strategija. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės parengta strategija papuolė tarp pirmųjų 12 finansuotinų pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, Lietuvos miestų vietos veiklos grupių strategijų sąrašą.

Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtas 999 999,53 Eur finansavimas, iš jų: Europos socialinio fondo + lėšos sudaro 722 669,60 Eur, Europos regioninio plėtros fondo lėšos – 127 330,00 Eur,  Bendrojo finansavimo  lėšos –149 999,93 Eur.

Primename, kad Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023–2029 metų strategijoje numatoma įgyvendinti 3 veiksmus:

  1. Veiksmas „Socialinių paslaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamiems asmenims“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami asmenys: neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, socialinę riziką patiriantys vaikai, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos nariai, socialinę riziką patiriančios šeimos, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, kitataučiai, probuojami asmenys, iš įkalinimo įstaigų grįžusieji asmenys bei jų šeimos nariai, su priklausomybėmis susiduriantys asmenys bei jų šeimos ir kt. Vilkaviškio miesto gyventojai. Įgyvendinant šį veiksmą tikslinės grupės asmenims bus teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Planuojama įgyvendinti 6 projektus).
  2. Veiksmas „Verslumo skatinimas, ugdant verslumo įgūdžius ir teikiant priemones, reikalingas verslo pradžiai ir plėtrai“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami asmenys, neaktyvūs darbingi gyventojai, jauno verslo subjektai. Planuojama įgyvendinti 1 projektą).
  3. Veiksmas „Socialinio verslo iniciatyvų rėmimas“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami, socialinę atskirtį patiriantys asmenys; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai. Šiuo veiksmu siekiama skatinti socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas. Planuojama įgyvendinti 2 projektus).

Planuojama, kad Strategijos veiksmuose sudalyvaus ne mažiau kaip 362 dalyviai ir bus įgyvendinta ne mažiau kaip 9 vietos projektai.

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *