Aktyvioms bendruomenėms dvigubai daugiau lėšų – daugiau nei 52 milijonai

Vidaus reikalų ministerija iš administruojamos ES fondų investicijų programos bendruomenių inicijuojamoms veikloms 2021 – 2027 m. laikotarpiu ketina skirti dvigubai daugiau lėšų – iš viso 52,46 mln. eurų.

Tikimasi, kad šiuo laikotarpiu per Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) priemonę finansavimą gaus daugiau nei 50 vietos plėtros strategijų, kurių dauguma bus kokybiškos. Pagrindinės investicijos skirtos gyventojų skurdo ir atskirties problemoms spręsti, žmonių užimtumui ir bendruomenės verslumui didinti.

„Mūsų siekis – padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, o asmenims iš socialiai pažeidžiamų grupių – lengviau įsilieti į darbo rinką, paskatinti juos imtis savarankiško darbo ar verslo ir darbo rinkoje gebėti patiems išsilaikyti“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Taip pat numatoma investuoti į socialinio verslo, kuris kurtų naujas darbo vietas ar teiktų paslaugas ir prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms, plėtrą. Per vietos plėtros strategijas būtų remiamos reikalingos įrangos įsigijimas, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimas, rinkodaros priemonės ir kt.

Vidaus reikalų ministerija glaudžiai bendradarbiauja su miestų Vietos veiklos grupėmis (VVG), kurios rengiasi naujų strategijų įgyvendinimui, ir teikia joms metodinę pagalbą. Vietos bendruomenės aktyviai domisi projektams skiriamų lėšų panaudojimu ir jų tikslingumu.

„Mus vienija tas pats tikslas – bet kurioje savivaldybėje gyvenantys žmonės turi jaustis reikalingi ir būti patenkinti savo bendruomene. Džiaugiamės, iniciatyvių žmonių energija ir lyderyste, kuri sutelkia prasmingoms veikloms, padeda kurti saugią aplinką ir socialinę gerovę, pasitikėjimu ir pagalba grįstą bendruomenių gyvenimą“, – teigia ministrė Agnė Bilotaitė.

Įgyvendinant Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodą 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamos 39 vietos plėtros strategijos.

Strategijose iškeltų tikslų siekia 670 projektų, kuriems finansuoti skirta 22,46 mln. eurų. Dar 2,87 mln. eurų skirta strategijų administravimui.

Įvairiose projektų veiklose jau dalyvavo 29 598 dalyviai – tai asmenys, kurie tobulino savo gebėjimus ir kompetencijas, pagerino savo vietą darbo rinkoje, įkūrė verslą ar dalyvavo sociokultūrinėse veiklose.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *