Dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė (toliau – Vilkaviškio miesto VVG) inicijuoja 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos esminį keitimą ir kviečia Vilkaviškio miesto bendruomenę išsakyti / pareikšti nuomonę šiuo klausimu.

Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), remdamasi apibendrinta informacija apie vietos plėtros projektus, nustatė, kad Vilkaviškio miesto VVG Vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“ (toliau – Strategija) 2.1.1 veiksmui „Tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“ neatrinko projektų (veiksmui suplanuota paramos suma – 21 436 eurai). Įvertinusi tai, kad naujų projektų planuoti nėra galimybės, Ministerija nustatė galimą riziką, jog strategijos atitinkami veiksmai gali būti neįgyvendinti, o vietos plėtros strategijos rezultato ir (ar) produkto rodikliai nepasiekti. Dėl šios priežasties VRM inicijavo Vilkaviškio miesto 2016–2023 m. plėtros strategijos pakeitimą, patikslinant strategijos įgyvendinimo veiksmams suplanuotas lėšas bei (esant poreikiui) rezultato ir (ar) produkto rodiklių reikšmes.

Atsižvelgiant į šią VRM iniciatyvą, atliekami šie Strategijos pakeitimai:

  1. Iš Strategijos 2.1. Uždavinio: „Didinti neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką, įskaitant bendradarbiavimą su Marijampolės miesto VVG ir Kalvarijos miesto VVG“ išbraukiamas veiksmas „2.1.1. Tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“ bei numatytos strategijos lėšos, skirtos šiam veiksmui įgyvendinti.
  2. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad trečiojo kvietimo paraiškų vertinimo Agentūroje metu vienas pareiškėjas atsiėmė savo paraišką. Todėl ir šiam projektui skirtų lėšų tenka atsisakyti.
  3. Atsisakius minėto veiksmo bei projekto ir sumažinus Strategijai reikalingas lėšas, Strategijoje buvo atitinkamai patikslinti produkto ir rezultato rodikliai.
  4. Taip pat, remdamasi pateikta informacija apie vietos plėtros projektus ir atsižvelgdama į tai, jog kai kuriuose veiksmuose lėšų buvo šiek tiek sutaupyta, VRM rekomendavo tuo pačiu patikslinti Strategijos lėšas ir šiuo aspektu.

Su Strategijos pakeitimo projekto lyginamuoju variantu galite susipažinti čia.

Kviečiame miesto bendruomenės narius elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu info@vilkaviskiomiestovvg.lt, socialinių tinklų paskyroje Facebook „Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė“ ar / ir tel. 8-620-84079 išsakyti / pareikšti nuomonę dėl Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

Vilkaviškio miesto VVG informacija

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *