Pristatyti Vilkaviškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo rezultatai ir Vilkaviškio miesto vietos plėtros 2023-2029 metų strategija

Š. m. lapkričio 8 d. įvyko Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių ir valdybos narių susirinkimas. Susitikimo pradžioje Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva Riklienė pateikė informaciją apie Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023-2029 metų strategiją. Pranešėja informavo, kad šiuo metu parengtas strategijos projektas yra pateiktas Marijampolės regiono plėtros tarybai, kuri savo posėdyje turės priimti sprendimą dėl vietos plėtros strategijos atitikimo regiono plėtros plano tikslams (posėdis numatomas 2023 m. lapkričio 15 d.). Taip pat pranešėja informavo, kad yra pateiktas prašymas Vilkaviškio rajono savivaldybei prisidėti finansiškai prie vietos plėtros strategijos veiksmų įgyvendinimo  (neįskaitant vietos plėtros strategijos administravimo lėšų). Vilkaviškio rajono savivaldybės prašoma skirti strategijos veiksmų įgyvendinimui 8 proc. (neįskaitant Strategijos administravimo lėšų) finansavimą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų (posėdis numatomas 2023 m. gruodžio 1 d.). Planuojamas Strategijos biudžetas (neįskaitant administravimo lėšų) – 1 086 956,52 EUR. Paramos intensyvumas sudaro 92 proc. arba apie 1 000 000,00 EUR. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų 8 proc. arba apie 86 957,00 EUR.

Susitikimo metu, susirinkusiems buvo pristatyti Vilkaviškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo rezultatai ir strategijos veiksmai. Strategijoje numatoma įgyvendinti 3 veiksmus:

Veiksmas „Socialinių paslaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamiems asmenims“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami asmenys: neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, socialinę riziką patiriantys vaikai, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos nariai, socialinę riziką patiriančios šeimos, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, kitataučiai, probuojami asmenys, iš įkalinimo įstaigų grįžusieji asmenys bei jų šeimos nariai, su priklausomybėmis susiduriantys asmenys bei jų šeimos ir kt. Vilkaviškio miesto gyventojai. Įgyvendinant šį veiksmą tikslinės grupės asmenims bus teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Planuojama įgyvendinti 6 projektus).

Veiksmas „Verslumo skatinimas, ugdant verslumo įgūdžius ir teikiant priemones, reikalingas verslo pradžiai ir plėtrai“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami asmenys, neaktyvūs darbingi gyventojai, jauno verslo subjektai. Planuojama įgyvendinti 1 projektą).

Veiksmas „Socialinio verslo iniciatyvų rėmimas“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami, socialinę atskirtį patiriantys asmenys; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai. Šiuo veiksmu siekiama skatinti socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas. Planuojama įgyvendinti 2 projektus).

Planuojama, kad Strategijos veiksmuose sudalyvaus ne mažiau kaip 362 dalyviai ir bus įgyvendinta ne mažiau kaip 9 vietos projektai.

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva Riklienė posėdžio pabaigoje informavo, kad gavus pritarimą iš Marijampolės regiono plėtros tarybos ir sprendimą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės, bus šaukiamas Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus svarstomas klausimas dėl strategijos tvirtinimo. Posėdį numatoma šaukti 2023 m. gruodžio mėn. pradžioje. Taip pat pirmininkė informavo, kad strategijos projektas bus pristatomas visuomenei, kuri galės teikti pasiūlymus ir pastabas dėl strategijos.

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės informacija.

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *