Vilkaviškio verslo forumo metu pristatyta Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategija

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva Riklienė penktajame Vilkaviškio verslo forume „Vilkaviškis-2023“, vykusiame 2023 m. lapkričio 14 d. Vilkaviškio sporto ir pramogų centre, forumo dalyviams pristatė Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategiją. D. Riklienė pranešimo metu susirinkusius supažindino su Strategijos tikslais, planuojamais įgyvendinti veiksmais, Strategijos tikslinėmis grupėmis, rodikliais.

Strategijoje numatoma įgyvendinti 3 veiksmus:

  1. Veiksmas „Socialinių paslaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamiems asmenims“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami asmenys: neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, socialinę riziką patiriantys vaikai, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos nariai, socialinę riziką patiriančios šeimos, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, kitataučiai, probuojami asmenys, iš įkalinimo įstaigų grįžusieji asmenys bei jų šeimos nariai, su priklausomybėmis susiduriantys asmenys bei jų šeimos ir kt. Vilkaviškio miesto gyventojai. Įgyvendinant šį veiksmą tikslinės grupės asmenims bus teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Planuojama įgyvendinti 6 projektus).
  2. Veiksmas „Verslumo skatinimas, ugdant verslumo įgūdžius ir teikiant priemones, reikalingas verslo pradžiai ir plėtrai“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami asmenys, neaktyvūs darbingi gyventojai, jauno verslo subjektai. Planuojama įgyvendinti 1 projektą).
  3. Veiksmas „Socialinio verslo iniciatyvų rėmimas“ (veiksmo tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami, socialinę atskirtį patiriantys asmenys; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai. Šiuo veiksmu siekiama skatinti socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas. Planuojama įgyvendinti 2 projektus).

Planuojama, kad įgyvendinant Strategiją bus įgyvendinti ne mažiau kaip 9 vietos projektai, kurie būtų skirti didinti gyventojų socialinę įtrauktį, remti bendruomenei aktualių gyventojų skurdo ir atskirties problemų sprendimą (t. y., prevencinių priemonių socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims taikymas, pagalba socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką ir imtis savarankiško darbo, verslo ir šioje veikloje išsilaikyti) ir socialinio verslo, padedančio vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas, bendruomenėse kūrimosi ir plėtros skatinimą. Planuojama, kad Strategijos veiksmuose sudalyvaus ne mažiau kaip 362 dalyviai.

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės informacija.

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *