Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti projektą „Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes, Vilkaviškio mieste“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0544

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti projektą „Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes, Vilkaviškio mieste“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0544.

Projekto tikslas: mažinti nuteistųjų socialinę atskirtį, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama tikslinės grupės atstovams suteikti apie 100 val. individualių konsultacijų, suorganizuoti 20 integracinės grupės susitikimų bei nuolat teikti tarpininkavimo ir informavimo paslaugas, taip siekiant tikslinės grupės atstovus įtraukti į neformalųjį švietimą, praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą ar suteikti galimybes gauti socialinę pagalbą. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Marijampolės miesto ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupėmis.

Projekto vertė – 5 600,00 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 5 152,00 Eur, pareiškėjo lėšos – 448,00 Eur.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Vilkaviškio miesto VVG informacija

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *